ประชาสัมพันธ์โภชนาการต้านโรคโควิด 19

ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19
โภชนาการต้านโรค
แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 (สำหรับนักเรียน)
แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 (สำหรับผู้ปกครอง)
ด้วยสำนักโภชนาการ กรมอานามัยได้ดำเนินโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงฉลาดเติบโตเต็มศักยภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
10 ก.ย. 63 | รับชม : 523 ครั้ง