คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)

 

 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. คณะกรรมการได้ติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) 

 

29 ต.ค. 63 | รับชม : 146 ครั้ง