ข้อมูลบุคลากร อัตราจ้าง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวพรทิพย์ ศรียี่สุ่น ครูผู้ช่วย