เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-6 ณ ค่ายหัตถวุฒิ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-6 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอปากช่อง นครราชสีมา