• 24-2-67 ครูแดร์.png

  พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

 • 24-2-67 มาฆบูชา.png

  กิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดมะเกลือ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

 • 11-02-67.png

  ติดตามความพร้อมประเมินความสามารถทางการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • 18-12-67.png

  การประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียนของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • IMG_6867.png

  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การนิเทศภายในประจำ การนิเทศภายในประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 • 28-11-67.png

  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 • 20-1-67.png

  การตรวจเยี่ยม และติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษา

 • 17มค67.png

  นับถอยหลังการทดสอบ O-NET/RT-NT ปีการศึกษา 2566

 • 13-1-67 สนามกอล์ฟ.png

  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 (Children?s2Day)

 • 13-1-67 วันเด็ก.png

  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 (Children?s2Day)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร