ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 12 พ.ค. 65
2 นัดหมายสำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 ตรวจ ATK ทั่วไป 28 พ.ย 64
3 รับเอกสารประกอบการเรียน 9 พ.ย. 64 ทั่วไป 6 พ.ย 64
4 กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ทั่วไป 29 ต.ค. 64
5 นัดหมายรับอาหารเสริม(นม) และรับเงินค่าอาหารกลางวัน 11 ต.ค. 64 ทั่วไป 10 ต.ค. 64
6 ประชาสัมพันธ์วันรับ-ส่งเอกสารประกอบการเรียนรู้ วันที่ 9 ก.ย. 64 ทั่วไป 17 ก.ย. 64
7 โรงเรียนจึงเลื่อนวันเปิดเรียนและนัดหมายให้นักเรียนมารับ-ส่งเอกสารประกอบการเรียนรู้ อาหารเสริม(นม) และเงินค่าอาหารกลางวัน ทั่วไป 30 มิ.ย. 64
8 เลื่อนวันเปิดเรียน และรับเอกสารประกอบการเรียนรู้ (2) ทั่วไป 10 มิ.ย. 64
9 ประชาสัมพันธ์ การรับมอบตัว และวันเปิดเทอม 1/2564 ทั่วไป 29 พ.ค. 64
10 แจ้งขอความร่วมมือกลับมายังจังหวัดพื้นที่ตั้งของโรงเรียน ทั่วไป 20 พ.ค. 64
11 โครงงานขยะสร้างมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมความพอเพียง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ เหรียญทองอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทั่วไป 12 มี.ค. 64
12 ประกาศเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ทั่วไป 8 มี.ค. 64
13 ประชาสัมพันธ์ หยุดเรียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (วันมาฆบูชา) ทั่วไป 25 ก.พ. 64
14 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 22 ก.พ. 64
15 ประชาสัมพันธ์หยุดเรียนในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (วันตรุษจีน) ทั่วไป 11 ก.พ. 64
16 ประกาศเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ทั่วไป 4 ก.พ. 64
17 ประกาศเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทั่วไป 24 ม.ค. 64
18 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วันที่ 4-31 ม.ค. 64 ทั่วไป 30 ธ.ค. 63
19 ยกเลิกการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั่วไป 22 ธ.ค. 63
20 การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนที่บ้าน ทั่วไป 21 ธ.ค. 63
21 วิดีโอกิจกรรมปิ่นโตความดี ทั่วไป 18 ธ.ค. 63
22 แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ทั่วไป 30 พ.ย 63
23 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ทั่วไป 29 ต.ค. 63
24 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทั่วไป 16 ต.ค. 63
25 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ทั่วไป 12 ต.ค. 63
26 ประกาศปรับเวลาเลิกเรียน ทั่วไป 6 ต.ค. 63
27 ประกาศหยุดเรียนวันที่ 25 กันยายน 2563 ทั่วไป 24 ก.ย. 63
28 ประชาสัมพันธ์โภชนาการต้านโรคโควิด 19 ทั่วไป 10 ก.ย. 63
29 ประกาศหยุดเรียนวันที่ 4-7 กันยายน 2563 ทั่วไป 1 ก.ย. 63
30 กิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียน ป.ป.ช. สพฐ. น้อย ทั่วไป 31 ส.ค. 63
31 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 18 ส.ค. 63
32 กิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ทั่วไป 11 ส.ค. 63
33 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ทั่วไป 24 ก.ค. 63
34 เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 ทั่วไป 9 ก.ค. 63
35 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอ.2 อ.3 ป.1 และม.1 ภาคเรียนที่ 1 /2563 ทั่วไป 7 มิ.ย. 63
36 แบบบันทึกนิเทศ ติดตาม ผลการทดลองเรียน DLTV สำหรับครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ทั่วไป 19 พ.ค. 63
37 ประชุมวางแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 18 พ.ค. 63
38 ช่องทางการรับชม และตารางสอนออกอากาศ DLTV ทั่วไป 17 พ.ค. 63
39 ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล ทั่วไป 12 พ.ค. 63
40 ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาหรือผู้ที่สนใจร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้โดย โรงเรียนวัดมะเกลือ ทั่วไป 12 พ.ค. 63