อัลบั้มรูป - Google Photo

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
คลิกที่รูปเพื่อเปิดอัลบั้ม 

  23 มิ.ย. 63

ทำความสะอาด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
คลิกที่รูปเพื่อเปิดอัลบั้ม 
  22 มิ.ย. 63

ปรับปรุงภูมิทัศน์ (แปลงเกษตร)
คลิกที่รูปเพื่อเปิดอัลบั้ม 

  10 มิ.ย. 63

Workshop DLTV&ประกันคุณภาพภายใน
คลิกที่รูปเพื่อเปิดอัลบั้ม 
  9 มิ.ย. 63

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 
นักเรียนชั้น อ.2 อ.3 ป.1 และม.1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

คลิกที่รูปเพื่อเปิดอัลบั้ม 

  7 มิ.ย.63
 

 

มอบทุนการศึกษา ผู้สอบผ่านนักธรรมและศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2562

  คลิกที่รูปเพื่อเปิดอัลบั้มศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพภายใน ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

  คลิกที่รูปเพื่อเปิดอัลบั้ม


เข้าค่ายธรรมะ พุทธมณฑล ปีการศึกษา 2562

  คลิกที่รูปเพื่อเปิดอัลบั้ม
 
กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2562

  คลิกที่รูปเพื่อเปิดอัลบั้ม

ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ณ ท้องฟ้าจำลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

  คลิกที่รูปเพื่อเปิดอัลบั้ม