"โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2566" ซึ

21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2566" ซึ่ง นายสุนทร ภู่ด้วง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองโยง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญเหตุ ภาคปฏิบัติในการดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟให้แก่ ผู้นำชุมชน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) โดย นายจักรกฤษ คงคำ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการผจญเพลิง ตลอดจนวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุอัคคีภัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป.นครปฐม เขต 2