กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียน วัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ณ บริเวณหน้าอาคารประถม 2 เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ภายในสถานศึกษาและบริเวณโดยรอบชุมชนบ้านวัดมะเกลือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย