กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองระดับชั้นป.1-ป.3

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองระดับชั้นป.1-ป.3