ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาหรือผู้ที่สนใจร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้โดย โรงเรียนวัดมะเกลือ

ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาหรือผู้ที่สนใจร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้โดย โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) เรื่อง วิทยาการคำนวณสำหรับครู 

หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail ภายใน 1 ชม.

รับจำนวนจำกัดต่อวัน
ขอบคุณครับ
https://forms.gle/dTxdv6QVhpv8E381A
12 พ.ค. 63 | รับชม : 201 ครั้ง