เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศเปลี่ยนเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน
โดยการแบ่งวันมาเรียนตามเลขลำดับคู่ คี่ของนักเรียน ให้นักเรียนเลขคี่ มาเรียนในวันคี่ และนักเรียนเลขคู่มาเรียนในวันคู่ 

รายชื่อนักเรียน
http://gg.gg/ka9ei
9 ก.ค. 63 | รับชม : 326 ครั้ง