กิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียน ป.ป.ช. สพฐ. น้อย

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 - 11.30 น. โรงเรียนวัดมะเกลือได้จัดกิจกรรมอบรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย ให้กับนักเรียนแกนนำในระดับชั้นอนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

 
31 ส.ค. 63 | รับชม : 276 ครั้ง