ประกาศหยุดเรียนวันที่ 25 กันยายน 2563

ประกาศหยุดเรียน

ด้วยกลุ่มพุทธมณฑลกำหนดจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน และแสดงพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งหยุดเรียนในวันดังกล่าว และเปิดเรียนปกติในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 

24 ก.ย. 63 | รับชม : 440 ครั้ง