ประกาศปรับเวลาเลิกเรียน

โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ขอปรับเวลาเลิกเรียนเป็น 15.30 น. จากเดิม 15.50 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

6 ต.ค. 63 | รับชม : 278 ครั้ง