ประกาศเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว

โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)

ได้รับการประกาศเป็น

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว

โครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน

8 มี.ค. 64 | รับชม : 469 ครั้ง