โครงงานขยะสร้างมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมความพอเพียง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ เหรียญทองอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

โครงงานขยะสร้างมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมความพอเพียง

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ เหรียญทองอันดับ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

โครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

12 มี.ค. 64 | รับชม : 159 ครั้ง