ประชาสัมพันธ์ การรับมอบตัว และวันเปิดเทอม 1/2564

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกระดับชั้น 1.เปิดภาคเรียน 1/2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
โดยทางโรงเรียนจะจัดรูปแบบการสอนในแบบ On-Hand , Online
2.กำหนดการรับมอบตัว และรับเอกสารประกอบการเรียน วันที่ 1 - 3  มิถุนายน 2564
ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาตามกำหนดการรับมอบตัวเท่านั้น !!!

29 พ.ค. 64 | รับชม : 324 ครั้ง