เลื่อนวันเปิดเรียน และรับเอกสารประกอบการเรียนรู้ (2)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนจึงเลื่อนวันเปิดเรียนแบบ On-Site เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

และนัดหมายให้นักเรียนมารับเอกสารประกอบการเรียนในรูปแบบ On-Hand,Online

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้

นักเรียนชั้น ป.1-3 ช่วงเช้า 09.00 - 12.00 น.

นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 ช่วงบ่าย 13.00 - 15.00 น.

10 มิ.ย. 64 | รับชม : 292 ครั้ง