โรงเรียนจึงเลื่อนวันเปิดเรียนและนัดหมายให้นักเรียนมารับ-ส่งเอกสารประกอบการเรียนรู้ อาหารเสริม(นม) และเงินค่าอาหารกลางวัน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนจึงเลื่อนวันเปิดเรียนแบบ On-Site ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

และนัดหมายให้นักเรียนมารับ-ส่งเอกสารประกอบการเรียนรู้

อาหารเสริม(นม) และเงินค่าอาหารกลางวัน

ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

เวลา 07.30 - 15.00 น.

 

 

 

30 มิ.ย. 64 | รับชม : 213 ครั้ง