นัดหมายสำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 ตรวจ ATK

นัดหมายสำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3  ที่ประสงค์ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ให้พานักเรียนมารับการตรวจ ATK จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  และรับเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) เอกสารประกอบการเรียน  วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564  โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้ นักเรียนชั้น ม.1-3 กลุ่มที่ 1 ช่วงเช้า 08.00 - 12.00 น. (ตรวจ ATK) นักเรียนชั้น ม.1-3 กลุ่มที่ 2 ช่วงบ่าย 13.00 - 15.00 น. (รับใบงาน) นักเรียนชั้น ป.4-6 ช่วงบ่าย 13.00 - 15.00 น. ***นักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2 - ป.3 จะมีการนัดหมายอีกครั้ง***
28 พ.ย 64 | รับชม : 264 ครั้ง