แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุให้นักเรียนเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวดังนี้

แก้วน้ำ/ขวดน้ำ

ช้อนส้อม

หน้ากากอนามัย

12 พ.ค. 65 | รับชม : 275 ครั้ง