จดหมายข่าวการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความhttps://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/324500685_914022896714439_2390910437115961233_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=kAt-qDUAoJ4AX9yxWR0&_nc_ht=scontent.fbkk10-1.fna&oh=00_AfDH7PCQtmcJNak2BB52aRviseZvLQfTxzYfPUDmEMdLrg&oe=63FC81FD" />
7 ม.ค. 66 | รับชม : 168 ครั้ง