โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก (เรียนรวม) ม.1-3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)
ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก (เรียนรวม) ม.1-3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดราชบุรี
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความhttps://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/327737463_741921407070813_1203934083366909460_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=BSQnwnhBMToAX90KNAE&_nc_ht=scontent.fbkk10-1.fna&oh=00_AfBe1Hwt__sFdi-oMLWihFBPsHSZVdnXkDMjfmaEJ6UIzA&oe=63FC5D47" />
27 ม.ค. 66 | รับชม : 100 ครั้ง