การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E ประเทศไทย

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืนhttps://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/330986032_707170707777537_4151020919753239153_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=DUxXpJLLHKgAX8K01qE&_nc_oc=AQmORoGY1eOJw-zDNS0sIELEI_UNUuUQe3tR1nPGVg28z3zIzKd8vXGqNZwyo3u25Xw&_nc_ht=scontent.fbkk10-1.fna&oh=00_AfAJpL4ad1ZDHR6ASZv-0axL_78GT5Rt5srVwAeyGkU_xA&oe=63FBE05A" />
17 ก.พ. 66 | รับชม : 180 ครั้ง