ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

  1073180256

รหัส Smis 8 หลัก :

  73020122

รหัส Obec 6 หลัก :

  180256

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

  วัดมะเกลือ

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

  watmaklue

ที่อยู่ :

  39/3  หมู่ที่ 4

ตำบล :

  คลองโยง

อำเภอ :

  พุทธมณฑล

จังหวัด :

  นครปฐม

รหัสไปรษณีย์ :

  73170

โทรศัพท์ :

  034-966487

โทรสาร :

  034-966487

ระดับที่เปิดสอน :

 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

  พ.ศ.2476

อีเมล์ :

  [email protected]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

  คลองโยง

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:

  20 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:

  10 กม.