อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญลักษณ์วิทยา)

อักษรย่อ ม.ก.

สีประจำโรงเรียน เขียว-แสด
เขียว หมายถึง ความสงบร่มเย็น
แสด หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา