• ร 10.png

  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • 2567-05-04 เวลา 14.08.18.png

  การรับมอบเงินบริจาค พระครูบวรธรรมานุสิฐเจ้าอาวาสวัดมะเกลือ

 • 2567-05-04 เวลา 14.09.13.png

  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 • 2567-05-04 เวลา 14.08.35.png

  การนิเทศภายใน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

 • IMG_9603.png

  จดหมายข่าวนิเทศประจำเดือนเมษายน 2567

 • 1709463233-3-3-67.png

  กิจกรรม

 • 3-3-67 พี่ปุ๊ก.png

  ขอแสดงความยินดี กับนางสาววรรณภา ลูกอินทร์

 • 24-2-67 ครูแดร์.png

  พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

 • 24-2-67 มาฆบูชา.png

  กิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดมะเกลือ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

 • 11-02-67.png

  ติดตามความพร้อมประเมินความสามารถทางการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร